ביסוס - כוכבי בנוי לתלפיות

ביסוס

בסיס המבנה מהווה את המצע עליו נבנה שלד הפלדה של המבנה. בסיס זה העשוי בטון מזויין צריך לאפשר למבנה אחיזה טובה בקרקע ולהיות עמיד בפני סדיקה ותזוזה.
תהליך הביסוס מתחיל מיציקת יסודות או פלטות מבטון מזויין על פי תכניות מהנדס המבנה ובינהם קורות קשר הרותמות את בסיס המבנה ביחד ומאפשרות לו להתנהג כמערכת אחת. על גבי קורות הקשר נוצקת רצפה תלויה שמהווה בסיס על גביו נבנה המבנה.
על גבי רצפת הבטון נוצק הממ"ד ובהיקף הבית אנו יוצקים שן בטון שמגביהה את שלד הפלדה אל מעל מפלס הריצוף. שן זו מפולסת בטכנולוגיה מתקדמת ומאפשרת דיוק גבוהה בבניית שלד הפלדה והמבנה כולו. הגבהת שלד הפלדה אל מעל למפלס הריצוף מספקת הגנה מפני הגעת מים אל השלד ובכך מאריכה משמעותית את אורך החיים של המבנה.

כיצד עדיף לבסס קלונסאות או מצעים?

ביסוס המבנה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המהנדס והוא תלוי בעומסים הסטאטיים שמפעיל המבנה, בצורתו ובסוג הקרקע.

מדוע חשוב לצקת שן בטון בהיקף המבנה?

שן הבטון מרימה את שלד הפלדה אל מעל לגובה הריצוף ובכך מונעת הגעת רטיבות אל השלד ומאריכה משמעותית את אורך החיים של המבנה.

האם ביסוס המבנה שונה מזה של מבנה קונבנציונאלי?

לא באופן משמעותי. בדרך כלל מבססים את המבנה באותה צורה ללא תלות בשיטת הבניה. יחד עם זאת לעיתים כתלות בסוג הקרקע ובעומס הסטאטי של המבנה יתכן הבדל במספר הקלונסאות ובעובי קורות הקשר.